Услуги

Сертифицирано качество по TÜV и ISO

– Пясъкоструене ластиране), антикорозия, индустриално боядисване;

– Изработка и монтаж на метални конструкции;

– Цялостно изграждане, поддръжка и ремонт на промишлени предприятия;

– Химико–технологични инсталации  – подмяна и ремонт на промишлени тръбопроводи.

ПАРТНьОРИ