Промишлени Предприятия

Цялостно изграждане, поддръжка и ремонт на промишлени предприятия.

Едновременно с изграждането на промишлени предприятия, „Бластмонтаж“ ООД предлага на своите клиенти монтаж, поддръжка и ремонт на машини, технологично оборудване, тръбопроводи, съдове, пещи, средства за автоматизация, поточни линии, изграждане и монтаж на цистерни и резервоари.

Демонтаж, монтаж и поддръжка на нестандартно оборудване за пречиствателни станции, помпени групи, спирателни кранове, бъркалки, филтри. Монтаж на компресори, транспортни и повдигателни машини.

„Бластмонтаж“ ООД извършва монтажни дейности на предприятия от химическата, хранително – вкусова, фармакологичната , козметичната и др. промишленост.