Метални Конструкции

Изработка и монтаж на метални конструкции

Фирма “Бластмонтаж” ООД е утвърдена фирма за изработка и монтаж на метални конструкции. Разполага с постоянно назначени на трудов договор мениджърски екипи, висококвалифицирани монтажни звена, както и необходимата строителна механизация и подемно – транспортна техника.

Бластмонтаж ООД  използва производствена база от 8 000 кв.м., като застроената площ на производствения цех е повече от 1 000 кв.м. и е оборудвана технологично за изработка на всякакъв вид заготовки при изграждане на рамкови, съставни и фермени метални конструкции за производствени халета, складове и цехове. Фирмата разполага и с изграден собствен проектантски отдел.

“Бластмонтаж” ООД проектира, изработва и монтира както рамкови стоманени конструкции, така и всички видове стоманени елементи, които са неизменна част от всеки строителен процес като пасарелки, стълби, парапети, врати, крепежни елементи и др.

В партньорство със свои утвърдени в строителния сектор подизпълнители, „Бластмонтаж“ ООД изгражда стоманобетонни, монолитни и сглобяеми конструкции на промишлени, административни, обществени, курортни и търговски сгради, логистични и сервизни центрове, и инфраструктурни проекти.