Бластиране

Бластиране (пясъкоструене) и антикорозионна защита

Фирма Бластмонтаж предлага различни видове бластиране и антикорозионна защита. Предлагаме пясъкоструене на метални елементи и конструкции, съоръжения, мостове, цистерни, фасади, каменни покрития, почистване на ръжда, окалина и индустриално почистване, както и замърсени машини и съоражения в хранително-вкусовата промишленост.

Ние предлагаме още боядисване с високо налягане, полагане на двукомпонентни бои, полагане на огнезащитни покрития.

Фирмата разполага и с група специализирана в репарации и поправки налагащи се след монтажа на металните конструкции, както и специализирана обработка на компрометирани участъци от металната конструкция след заварки.

Разполагаме с собствена база, компресори, апарати за бластиране, бояджииски машини, портални и авто кранове.

Производственият ни капацитет е до 200 тона метални конструкции на седмица.